„Българопедия“

България е една прекрасна държава, но знаем, че когато трябва да се занимаваш за първи път с документи и бюрокрация като бежанец, не е лесно и понякога може да бъде объркващо. Затова създадохме тази игра. За да може лесно и „на игра“ да съпреживееш тези непознати досега ситуации и когато се сблъскаш с тях наистина, да знаеш какво да правиш.

Проблеми от живота

Преминаване през конкретни игрови ситуации с проблеми, които да решиш

Споделяне на опит

Включени са наръчник с практични съвети и лекции за бежанци, пребиваващи в България

Новаторски подход

Иновативна ситуационна онлайн игра за гражданско и финансово образование

Игра с мисия

Проектът е реализиран от младежката неправителствена организация Ашомер Ацаир, която има за цел да подкрепя младежите да развиват себе си и да правят добро, за да подкрепят местната общност, прилагайки ценностите на равенство, солидарност и социална справедливост. Разберете малко повече за мотивацията и целите зад проекта „Българопедия“, както и какво го прави различен.

Подобряване качеството на живот и по-бърза интеграция на украинските бежанци, помагайки им за по-лесно социално включване в дейности от ежедневието, за които е нужно по-специфично гражданско и финансово знание по отношение на българското законодателство, по-лесна интеграция на пазара на труда и по-добри възможности за по-високи доходи. Проектът ни цели да създаде иновативен игрови метод за гражданско и финансово образование на бежанците, помагайки в отстояването на човешките им права, както и да помогне за обогатяването на социалните услуги в Столична община, предоставяйки нов подход за интегриране на уязвимите групи, който да е достъпен и след края на проекта.

От началото на 2022 г. България се намира в ситуация на бежанска криза, заради войната в Украйна. Украинци, основно жени и деца, бягащи от родината си, идват в държава, наподобяваща тяхната, но в действителност много различна, надявайки се да намерят спокойствие и възможност да започнат живота си отначало.

Проблемите, свързани с предпазване от различни измами, откриване на възможности за реализация на пазара на труда, правилно попълване на документи за регистриране в различните държавни институции и агенции, са належащи и решаването им е значимо за подобряването на качеството им на живот.

За бежанците у нас различни организации провеждат мероприятия с цел по-лесна интеграция и информираност, а в интернет има информация относно правните въпроси. Нашата иновация, която е насочена към по-младите, които за първи път се сблъскват с реалността, се състои в следното:

  1. Използване на метода „учене чрез преживяване“, който помага за бързото разбиране и усвояване на нови идеи и сложни концепции, защото поставяме участниците в конкретни житейски ситуации. 
  2. Игровизацията увлича повече аудиторията, към която е насочена иновацията.
  3. Онлайн играта дава свобода на участниците да се включат в удобно за тях време. 
  4. Наличие на видеа на украински, чрез които информацията се възприема много по-бързо.

Нашите партньори

Проектът е финансиран от Столична програма „Социални иновации“.

Сдружение „Отворени обятия“

Изглежда ти интересно и полезно?